Тендеры «ЛУКОЙЛ» от 08.07.2019 г.

Доставка на резервни части за компресори в «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД/Supply of spare parts for piston compressors at LUKOIL Neftohim Burgas AD

Tender number:  126505

Customers:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Organizer:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Applications due date: 7/18/2019

Доставка на крепежни елементи за профилактичен ремонт през 2020 год. в «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД/ Supply of fasteners for preventive repair in 2020 at LUKOIL Neftohim Burgas AD

Tender number:  113958

Customers:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Organizer:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Applications due date: 7/18/2019

Подмяна на изпарителни секции на котел-утилизатор П-401 в пр-во КАБ / Replacement of evaporation sections for Waste Heat Boiler П-401 in MGC Production Unit

Tender number:  124741

Customers:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Organizer:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Applications due date: 7/18/2019

Строително-монтажни работи по изграждане на приемни съоръжения за твърди и горими отпадъци в обеззаразителна станция битови отпадъци на територията на ПТ «Росенец»

Tender number:  111560

Customers:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Organizer:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Applications due date: 7/15/2019

Ремонтно-строительные работы в зданиях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми в 2019 году (5 Лотов)

Tender number:  П-2019/Т-08

Customers:  OOO «LUKOIL-Engineering»

Organizer:  OOO «LUKOIL-Engineering»

Applications due date: 7/15/2019

СМР по изпълнение на проекти

Tender number:  111589

Customers:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Organizer:  «LUKOIL Neftohim Burgas» AD

Applications due date: 7/12/2019

Источник: ПАО «ЛУКОЙЛ»